O FIRMIE

Firma HEBO Poznań Sp. z o.o. została założona w 1991 roku. Prowadzi działalność konsultingową w zakresie projektowania inwestycji oraz prace badawcze odnośnie oceny parametrów geotechnicznych podłoża, opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji geotechnicznych, oraz konsultacje w sprawie posadowienia konstrukcji budowlanych, budowli ziemnych i odwodnienia terenów budowlanych. Firma specjalizuje się w niekonwencjonalnych, nowoczesnych technikach badań podłoża. Wykonuje badania za pomocą sondowań statycznych CPT, CPTU, SCPTU, CCPTU oraz badań dylatometrycznych DMT i SDMT. Pracownicy posiadają uprawnienia budowlane, uprawnienia Centralnego Urzędu Geologii oraz Certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechnicznego. Jakość badań przeprowadzonych przez firmę HEBO Poznań została potwierdzona certyfikatem nr 0001 Polskiego Komitetu Geotechniki.

Założycielami firmy byli prof. dr hab. Inż. Zbigniew Młynarek - wybitny specjalista z dziedziny geotechniki, honorowy członek Polskiego Komitetu Geotechniki, były prezydent tego Komitetu, "core member" International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
oraz inż. Gernot Henrich z Bochum - miedzynarodowy ekspert w dziedzinie fizyki budowli.
Prof. Zbigniew Młynarek przez prawie 20 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Firmy, obcnie pełni funkcję Dyrektora i Prokurenta.