HEBO Poznań Sp. z o.o.

ul. Heweliusza 11/5
60-281 Poznań
Poland

phone/fax +48 61 848 33 17


VAT No.: 781-18-50-374
Registration No.: 0000354336
REGON: 301411316
bank account Pekao S.A. IV oddz. W-wa: 75 1240 1053 1111 0010 3249 6896