PRACA


Geotechnik

 • Wykształcenie: wyższe techniczne, z zakresu budownictwa lądowego,
 • Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do sporządzania projektów badań i dokumentacji geologicznych w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa oraz do sprawowania geologicznego nadzoru nad robotami związanymi z badaniami w celu opracowania tych dokumentacji,
 • Zalecane posiadanie uprawnień budowlanych,
 • Doświadczenie zawodowe - kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, doświadczenie w projektowaniu geotechnicznym, w badaniu podłoża budowlanego i/lub zarządzaniu robotami geologicznymi dla potrzeb budownictwa,
 • Podstawowa znajomość angielskiego.

Geolog / geotechnik

 • Podstawowe doświadczenie w badaniach terenowych,
 • Znajomość zagadnień geologii inżynierskiej i podstaw geotechniki,
 • Zmysł techniczny,
 • Gotowość do wyjazdów na badania terenowe,
 • Zalecane posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Kierowca / Technik

 • prawo jazdy kat. C,
 • prowadzenie i obsługa samochodu ciężarowego naukowo-badawczego,
 • dyspozycyjność,
 • zdolności techniczne,
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych.